مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي
هنر زندگي اولين سامانه مشاوره روانشناسي تخصصي كشور با مجرب ترين مشاوران روانشناسي پاسخگوي سوالات و مشكلات شما در زمينه هاي مشاوره خانواده ، ازدواج ، طلاق ، تربيت كودك ، جوانان ، مهارت هاي ارتباطي ، ترك اعتياد ، مشاوره روانشناسي ، روان درماني و ... مي باشد. به اميد زندگي شاد و سالم براي يكايك مردم ايران...

انجام تست هوش هيجاني به شما كمك خواهد كرد تا اطلاعاتي راجع به توانايي‌هاي عاطفي خود و ميزان كنترلي كه بر آن‌ها داريد، به دست آوريد. در واقع با توجه به اينكه هيجانات بخش مهمي از زندگي ما در دنياي امروز را تشكيل مي‌دهند و تا حد زيادي مي‌توانند در تصميم گيري‌ها و رفتارهاي ما دخالت داشته باشند، شناخت و كنترل آن‌ها يك توانايي بسيار مهم براي موفقيت در زندگي هر فرد مي‌باشد. با توجه به اهميت اين موضوع در ادامه به سؤالاتي اشاره شده كه هوش هيجاني شما را در پنج بعد خودآگاهي، خودكنترلي، انگيزه دادن به خود، هوشياري اجتماعي و مهارت‌هاي اجتماعي اندازه گيري خواهد كرد. نمرات بالا يا پايين در تست هوش هيجاني هر يك داراي معاني مشخصي هستند كه تفسير و انجام اقدامات احتمالي براي بهبود آن‌ها، لازم است زير نظر يك مشاور و روانشناس صورت بگيرد.

منبع: تست هوش هيجاني (EQ) | تست هوش هيجاني آنلاين با جواب

 

هوش هيجاني چيست؟

به توانايي مهار عواطف و تعادل برقرار كردن بين احساسات و منطق، هوش هيجاني گفته مي‌شود. افرادي كه داراي هوش هيجاني بالاتري هستند، انواع احساسات خود و پيامدهاي آن‌ها را به خوبي مي‌شناسند و علاوه بر اين، توانايي كنترل احساسات خود را دارند. در نتيجه آن‌ها مي‌توانند به خوبي، پيامدهاي منفي ناشي از احساسات را كنترل كنند و به شكل موثرتري در جامعه فعاليت داشته باشند.

براي اطلاع بيشتر در زمينه هوش هيجاني كليك كنيد.

 

انجام تست هوش هيجاني

سوالات زير را با دقت بخوانيد و هر يك از آنها را با توجه به اينكه تا چه حد معرف شما هستند، با يكي از پنج عبارت هميشه، اغلب اوقات، گاهي اوقات، به ندرت و هيچ وقت پاسخ دهيد. عبارت (هميشه) به اين معناست كه شما به صورت 100 درصد با اين گزينه موافق هستيد و عبارت (هيچ‌وقت) به اين معناست كه شما به هيچ عنوان، با اين عبارت موافق نيستيد. همچنين گزينه (اغلب اوقات) به معنا است كه شما تا 70 درصد موافق هستيد، (گاهي اوقات) به معناي موافقت 50 درصدي شما و گزينه (به ندرت) 30 درصد نشان دهنده موافقت شماست. به خاطر داشته باشيد كه در اين تست هيچ پاسخ درست يا غلطي وجود ندارد و آنچه مهم است صرفا نظر شما راجع به هر يك از اين عبارات است.

1. حتي موقعي كه تمام تلاش خود را به كار مي‌گيرم، بازهم براي كارهايي كه انجام نشده است خود را مقصر مي‌دانم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

2. مي‌دانم كه هر كس مشكلاتي دارد ولي مشكلات من آنقدر زياد است كه نمي‌توانم از خودم راضي باشم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

3. وقتي كه متاثر مي‌شوم قادر نيستم با دقت، مسئله‌اي كه مرا ناراحت مي‌كند شناسايي كنم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

4. بعضي افراد باعث مي‌شوند كه من احساس بدي نسبت به خودم داشته باشم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

5. وقتي چيزي را خراب مي‌كنم يا وقتي اوضاع به هم مي‌ريزد به خودم حرف‌هاي سرزنش كننده مي‌زنم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

6. از شيوه لباس پوشيدن و رفتار خودم خجالت زده هستم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

7. در موقعيت‌هايي كه بايد از خودم عاطفه نشان دهم احساس ناراحتي نمي‌كنم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

8. دست دادن و بغل كردن كسي كه از نزديكان من نيست برايم نامانوس و غير طبيعي است

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

9. وقتي كه چيزي را دوست دارم يا مي‌خواهم، تا زماني كه آن را به دست نياوردم فكرش از ذهنم خارج نمي‌شود.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

10. اگرچه ممكن است مسائلي براي اصلاح در من وجود داشته باشد ولي خودم را آنطور كه هستم دوست دارم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

11. چيزهايي را بيان مي‌كنم كه بعداً باعث پشيماني من مي‌شود.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

12. لحظاتي هست كه خودم را خيلي قوي، توانمند و سرشار از انرژي مي‌بينم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

13. وقتي با كسي كه عصباني است مواجه مي‌شوم دست و پاي خود را گم مي‌كنم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

14. من نياز دارم كه متفاوت از ديگران باشم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

15. وقتي كه تصميم مي‌گيرم كاري را انجام دهم با تمام موانعي كه باعث نرسيدن به هدفم مي‌شوند، مبارزه مي‌كنم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

16. قادر نيستم از فكر كردن به مشكلات خودم دست بكشم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

17. لازم است تا زماني كه شخصي را واقعاً نشناخته‌ايم با او سرد و بي تفاوت رفتار كنيم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

18. تمام تلاش خودم را به كار مي‌گيرم تا گريه نكنم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

19. گفتن چيزهايي مثل (دوستت دارم)، حتي موقعي كه واقعاً آن را احساس مي‌كنم برايم مشكل است.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

20. من تمام تلاشم را به كار مي‌گيرم، حتي اگر كسي ناظر بر كار من نباشد.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

21. خسته و دل تنگ مي‌شوم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

22. وقتي كه فردي لياقت دارد از او تقدير مي‌كنم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

23. براي چيزهايي كه ديگران حتي به آنها فكر نمي‌كنند، نگران مي‌شوم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

24. براي پيشرفت نياز به تشويق و تحريك ديگران دارم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

25. با افراد هيجاني، احساس راحتي نمي‌كنم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

26. زندگي من پر از راه هاي كور(بن بست) است.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

27. از كارم راضي نيستم مگر آنكه كسي از آن تمجيد كند.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

28. وقتي از مشكلات ديگران اطلاع پيدا مي‌كنم، به سرعت راه‌حل‌هاي متعددي به ذهنم خطور مي‌كند.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

29. من كارهايي را انجام مي‌دهم كه مردم از من انتظار دارند، حتي اگر با آن‌ها موافق نباشم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

30. اطرافيان به من مي‌گويند در مقابل مشكلات كوچك، بيش از حد واكنش نشان مي‌دهم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

31. هرچقدر كه كارها را پيش برده باشم باز هم خودم را به خاطر كم كاري سرزنش مي‌كنم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

32. به دلايلي كه نمي‌توانم بفهمم خودم را بدبخت مي‌دانم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

33. من به توانايي‌هاي خودم اعتماد دارم.

الف) هميشه        ب) اغلب اوقات       ج) گاهي اوقات      د) به ندرت      ه) هيچوقت

 

پاسخ تست هوش هيجاني

نمره گذاري سوالات تست هوش هيجاني

در سوالات شماره (9، 10، 12، 14، 18، 20، 22، 28، 33)، در صورتي كه گزينه الف را انتخاب كرده‌ايد، به خودتان نمره (۵) بدهيد و براي گزينه‌هاي ب (4)، ج (3)، د (2) و ه (1) نمره در نظر بگيريد. در ساير سوالات، در صورتي كه گزينه الف را انتخاب كرده‌ايد، به خودتان نمره (1) بدهيد و براي گزينه‌هاي ب (2)، ج (3)، د (4) و ه (5) نمره در نظر بگيريد.

نمره گذاري ابعاد مختلف تست هوش هيجاني

شما در اين تست، در پنج بعد خودآگاهي، خودكنترلي، انگيزه دادن به خود، آگاهي اجتماعي و مهارت‌هاي اجتماعي، سنجيده مي‌شويد. براي آگاهي از اينكه در هر بخش چه نمره‌اي داريد، با توجه به جدول راهنماي زير نمرات سوالات هر بخش را با يكديگر جمع كنيد.

مولفه

شماره سوالات تست هوش هيجاني

خودآگاهي

6-10-12-14-24-27-32-33

خودكنترلي

2-5-11-16-18-23-30

خودانگيزشي

1-9-15-20-21-26-31

آگاهي اجتماعي

3-4-17-22-25-29

مهارت اجتماعي

7-8-3-19-28

 

تفسير تست هوش هيجاني

نمره هوش هيجاني كلي

نمرات تمام سوالات را با يكديگر جمع كنيد، نمره به دست آمده نشان دهنده هوش هيجاني شما است. شما در اين تست مي‌توانيد بين 33 تا 165 نمره كسب كنيد. به هر ميزاني كه نمره شما بالاتر باشد، هوش هيجاني در شما قوي‌تر است. اما همانطور كه گفته شد تفسير اين نمرات و بيان معاني آن‌ها مي بايست توسط مشاورين و متخصصان صورت بگيرد.

 

تفسير نمره ابعاد مختلف تست هوش هيجاني

خودآگاهي

شما مي‌توانيد حداقل 8 نمره و حداكثر 40 نمره در زمينه خودآگاهي دريافت كنيد. به ميزاني كه در اين مقياس نمره بالاتر گرفته باشيد، خودآگاهي شما بيشتر است. خودآگاهي، به معناي يك شناخت كلي نسبت به افكار و هيجانات خودمان است و مي‌توان گفت افرادي كه نمره بالايي در مولفه خود آگاهي كسب مي‌كنند، به طور كامل خود و احساساتشان را مي‌شناسند. آن‌ها آگاهي خوبي نسبت به خودشان دارند و مي‌توانند به خوبي پيش بيني كنند كه در هر موقعيت چه رفتاري انجام مي‌دهند. اين افراد از دلايل احساسات خود به خوبي آگاه هستند و در مجموع مي‌توان گفت، شناخت خوبي نسبت به خودشان دارند.

براي آگاهي بيشتر در زمينه خودشناسي كليك كنيد.

نظم بخشيدن به خود

شما در اين بعد مي‌توانيد بين 7 تا 35 نمره كسب كنيد. به ميزاني كه نمره شما به 35، نزديكتر باشد، توانايي مديريت خود در شما بالاتر است. توانايي نظم بخشيدن به خود يا خود كنترلي به اين معناست كه فرد مي‌تواند احساسات خود را به خوبي كنترل كند. افرادي كه داراي خودكنترلي بالايي هستند مي‌دانند كه در هر شرايط بهتر است چه مقدار از هيجانات خود را نشان دهد. آن‌ها به خوبي نسبت به پيامد عواطف مختلف خود و توجه به آن‌ها آگاه هستند. به عبارتي اين افراد خودگرداني و مديريت بالايي بر روي خود دارند و براساس تصميم‌هايشان قدم برمي‌دارند.

انگيزه دادن به خود

در اين توانايي شما بين 7 تا 35 نمره كسب خواهيد كرد. نمرات بالاتر به معناي توانايي بيشتر هستند. خود انگيزشي، به معناي تسلط بر خويشتن و توانايي استفاده از هيجان‌ها براي رسيدن به هدفي خاص، تمركز و توجه و ايجاد انگيزه در خود است. افرادي كه خود انگيزشي بالايي دارند بدون نياز به تحريكات بيروني و محيطي مي‌توانند براي رسيدن به اهدافشان تلاش كند.

آگاهي اجتماعي

شما در سوالات مربوط به آگاهي اجتماعي، بين 6 تا 30 نمره به دست خواهيد آورد. هرچقدر نمره شما به 6 نزديكتر و از 30 دورتر باشد به اين معناست كه در اين مهارت ضعف داريد و هرچقدر نمره شما به 30 نزديكتر باشد، آگاهي اجتماعي شما بالاتر است. اين توانايي به اين معناست كه فرد تا چه حد مي‌تواند احساسات ديگران را درك كند. توانايي همدلي كردن در افرادي كه آگاهي اجتماعي بالايي دارند بيش از سايرين است. آن‌ها به خوبي مي‌توانند احساسات ديگران را درك كنند و با آن‌ها همدردي داشته باشند.

مهارت اجتماعي

نمره شما در مهارت‌هاي اجتماعي 5 تا 25، خواهد بود. نمرات بيشتر نشان دهنده مهارت‌هاي اجتماعي قوي تر هستند. مهارت اجتماعي، به معناي توانايي فرد، در ارتباط برقرار كردن با ديگران است. افرادي كه مهارت‌هاي اجتماعي بالايي دارند، به خوبي مي‌توانند در شرايط مختلف با ديگران ارتباط برقرار كنند. آن‌ها در فضاهاي اجتماعي دچار اضطراب نمي‌شوند و معمولا به راحتي دوستان جدي پيدا مي‌كنند. خودانگيزشي به معناي تسلط بر خويشتن و توانايي استفاده از هيجان‌ها براي رسيدن به هدفي خاص است. افرادي كه خود انگيزشي بالايي دارند بدون نياز به تحريكات بيروني و محيطي مي‌توانند براي رسيدن به اهدافشان تلاش كند. 

 

سخن آخر

توجه داشته باشيد كه اين سوالات نوعي ارزيابي كلي هستند و به طور قطع وضعيت روانشناختي شما را نشان نمي‌دهند. در اين شرايط لازم است از يك روانشناس براي دريافت ارزيابي‌هاي دقيق‌تر و حرفه‌اي‌تر كمك بگيريد. ما در مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي اين امكان را براي شما فراهم كرده‌ايم تا بتوانيد به صورت تلفني به بررسي بيشتر ميزان هوش هيجاني در خود بپردازيد. همچنين مي‌توانيد با انجام ديگر تست‌هاي روانشناسي خودتان را در زمينه‌هاي مختلفي مورد سنجش قرار دهيد. 

براي آگاهي بيشتر در زمينه مشاوره تلفني و تست هاي روانشناسي كليك كنيد.

 

سوالات متداول

براي بهبود پيدا كردن نمره هوش هيجاني چه بايد كرد؟

بهتر است در اين زمينه از يك مشاور كمك بگيريد و از او بخواهيد به شما در بهبود توانايي‌هاي مورد نظرتان كمك كند. همچنين به شما پيشنهاد مي‌كنيم تا با خواندن مقاله تقويت هوش هيجاني به افزايش اين توانايي در خود كمك كنيد.

براي دريافت مشاوره در زمينه تست هوش هيجاني مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

منبع: تست هوش هيجاني (EQ) | تست هوش هيجاني آنلاين با جواب

امتیاز:
بازدید:
[ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۵۱:۱۱ ] [ هنر زندگي ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : 3
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر