مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي
هنر زندگي اولين سامانه مشاوره روانشناسي تخصصي كشور با مجرب ترين مشاوران روانشناسي پاسخگوي سوالات و مشكلات شما در زمينه هاي مشاوره خانواده ، ازدواج ، طلاق ، تربيت كودك ، جوانان ، مهارت هاي ارتباطي ، ترك اعتياد ، مشاوره روانشناسي ، روان درماني و ... مي باشد. به اميد زندگي شاد و سالم براي يكايك مردم ايران...

مبدأ تست هوش چندگانه

از جمله تئوري هاي بسط يافته هوش، نظريه ي هوش هاي چندگانه است كه توسط هوارد گاردنر اچ و اليزابت هابز، استاد تحقيق و شناخت در آموزش و پرورش در دانشگاه هاروارد توسعه يافت. كارهاي اوليه گاردنر در روانشناسي و بعداً در شناخت انسان و پتانسيل انساني، منجر به رشد نظريه شش هوش اوليه ي او شد. هوارد گاردنر، روانشناس رشد ۹ نوع هوش را توصيف كرد. از جمله هوش مكاني و هوش زباني.

اثر اصلي او، قاب ذهن در سال ۱۹۸۳ منتشر شد و تحت تأثير آثار آلفرد بينه و روانشناس آلماني ويليام استرن قرار گرفت كه اصطلاح ضريب هوش را ابداع كرده بود. گاردنر در الگوي هوش خود، آن را به عنوان توانايي يادگيري براي حل مشكلات تعريف مي كند و از هوش به عنوان توانايي بالقوه ي زيست روانشناختي براي پردازش اطلاعات نام مي برد.

 

نظريه هوش چندگانه

اين نظريه نشان مي دهد كه ديدگاه هاي روان سنجي سنتي نسبت به هوش بسيار محدود هستند. گاردنر اولين بار تئوري خود را در كتابي به نام قاب هاي ذهن بيان كرد. جايي كه وي پيشنهاد داد همه افراد انواع مختلفي از هوش را دارا هستند. گاردنر پيشنهاد كرد كه هشت هوش وجود دارد و اضافه كردن احتمالي نهمين عنوان هوشي معروف به هوش اگزيستانسياليستي را پيشنهاد داده است.

او براي به دست آوردن طيف وسيعي از توانايي ها و استعدادهايي كه مردم دارند اين نظريه را مطرح مي كند كه افراد فقط يك طيف از ظرفيت فكري ندارند. بلكه داراي انواع مختلفي ازهوش هستند. در حالي كه يك فرد ممكن است به صورتي ويژه در يك زمينه خاص مانند هوش موسيقي قوي باشد، درعين حال به احتمال زياد داراي طيف وسيعي از ديگر توانايي ها نيز مي باشد. به عنوان مثال ممكن است فردي همزمان در هوش كلامي، موسيقايي و طبيعت گرايي قوي باشد.

انتقادهاي وارده به نظريه گاردنر

گاردنر اظهار داشت اگرچه هر فرد ممكن است تا حدي از انواع مختلف هوش برخوردار باشد، اما هميشه يك شكل غالب يا اصلي وجود دارد. گاردنر به هر يك از اشكال مختلف هوش اهميت يكساني داد و معتقد بود كه آن ها قالبيت پرورش و تقويت را دارند. در غير اينصورت ناديده گرفته شده و ضعيف مي شوند. با اين حال عمدتاً به دليل فقدان شواهد تجربي مورد استفاده در تأييد تفكر وي، بخشي از نظريه ي گاردنر مورد انتقاد قرار گرفته است.

از جمله مورد انتقاد روانشناسان و مربيان است. اين منتقدان استدلال مي كنند كه تعريف گاردنر از هوش بسيار گسترده است و هشت هوش متفاوت وي به سادگي نشان دهنده استعدادها، ويژگي هاي شخصيتي و توانايي ها است. در صورتيكه آن ها بر اين باورند كه خود هوش به طور كلي بيانگر اين ويژگي هاست نه يك شكل متمايز و تفكيك شده از آن. براي كسب اطلاعات در زمينه مشاوره فردي كليك كنيد.

ايده تئوري هوش هاي چندگانه از كجا مي آيد؟

ديدگاه اين است كه افراد به روش هاي مختلف ياد مي گيرند. هوش چندگانه نظريه اي را توصيف مي كند كه روش هاي مختلف دانش آموزان را براي يادگيري و كسب اطلاعات توصيف مي كند. اين هوش هاي چندگانه از استفاده از كلمات، اعداد، تصاوير و موسيقي گرفته تا اهميت تعاملات اجتماعي، درون نگري، حركت فيزيكي و هماهنگي با طبيعت را شامل مي شود. بر اين اساس درك اينكه يك دانش آموز از كدام نوع هوش برخوردار است، مي تواند به معلمان كمك كند سبك هاي يادگيري را تنظيم كنند و مسيرهاي شغلي خاصي را براي زبان آموزان پيشنهاد دهند.

تعريف گاردنر از هوش

از نظر گاردنر هوش پتانسيل زيست روانشناختي براي پردازش اطلاعاتي است كه مي تواند در يك محيط فرهنگي فعال شود تا مشكلات را حل كند يا محصولي را توليد كند كه در فرهنگ داراي ارزش باشد.

گاردنر بيان مي كند كه ممكن است انواعي از هوش ها مانند هوش معنوي، هوش وجودي و هوش اخلاقي وجود داشته باشد اما اعتقاد ندارد كه اين ها معيارهاي اصلي براي تعيين نهايي از توانمندي ها را دارند. او مي نويسد كه همه ما ممكن است از اين هوش ها برخوردار باشيم اما مشخصات ما از اين هوش ممكن است به تفكيك ژنتيك يا تجربه محيطي و تربيتي متفاوت باشد. گاردنر خاطرنشان مي كند كه روش هاي زباني و رياضي منطقي بيشترين ارزش را در مدرسه و جامعه دارند.


معرفي انواع نه گانه تست هوش گاردنر

انواع هوش هاي نه گانه گاردنر به شرح زير مي باشند:

1. هوش بصري – فضايي

اين هوش با قضاوت فضايي و توانايي تجسم با چشم ذهن سروكار دارد. توانايي مكاني يكي از سه عامل زيرمجوعه در مدل سلسله مراتبي هوش است. اين افراد غالباً داراي راهنما و همچنين نقشه، نمودار، فيلم و عكس هستند و براي مشاغلي مانند مهندسي و معماري مناسبند.

2. هوش زباني – كلامي

افرادي كه از هوش زباني- كلامي بالايي برخوردارند، مهارت شان را با كلمات و زبان به نمايش مي گذارند. آن ها معمولاً در خواندن، نوشتن، گفتن داستان و به خاطر سپردن كلمات تبحر دارند. توانايي كلامي يكي از پر بارترين توانايي ها است. اين نوع هوش با ضريب هوشي كلامي در هوش وكسلر اندازه گيري مي شود. اين قبيل افراد مناسب مشاغلي مثل نويسندگي، روزنامه نگاري، وكالت يا معلمي هستند.

3. هوش رياضي – منطقي

اين حوزه با منطق، انتزاع، استدلال، اعداد و تفكر انتقادي مرتبط است. اين امر همچنين به داشتن توانايي درك اصول زيربنايي نوعي سيستم علمي مربوط مي شود. استدلال منطقي ارتباط نزديكي با هوش سيال و هوش عمومي ( عامل جي ) دارد. رياضي دانان، برنامه نويسان كامپيوتر و مهندسان مي توانند دراين دسته قرار بگيرند.

4. تست هوش گاردنر | هوش جسمي – بدني

عناصر اصلي اين كه هوش جنبشي- حركتي نيز خوانده مي شود، كنترل حركات بدني فرد و توانايي مديريت و مهار اشيا است. گاردنر توضيح مي دهد كه اين استعداد شامل احساس زمان، احساس روشني از هدف يك عمل جسمي همراه با توانايي آموزش پاسخ ها است. افرادي كه داراي هوش جنبشي – بدني بالايي هستند بايد به طور كلي در انجام فعاليت هاي بدني مانند ورزش، رقص و ساختن چيزها تبحر داشته باشند. گاردنر معتقد است افراد قرار گرفته در اين دسته عبارتند از: ورزشكاران، رقصندگان، بازيگران، افسران پليس و سربازان.

5. هوش بين فردي

از نظر تئوري هوش چندگانه، افرادي كه از هوش بين فردي بالايي برخوردار هستند با حساسيت نسبت به خلق و خوي، احساسات، مزاج ها، انگيزه هاي ديگران و توانايي همكاري براي كار به عنوان بخشي از يك گروه مشخص مي شوند. طبق گفته گاردنر “هوش بين فردي و درون شخصي، اغلب با برونگرايي يا دوست داشتن افراد ديگر اشتباه مي شود. آن ها ممكن است رهبر يا پيرو باشند. غالباً از بحث و گفتگو لذت مي برند. گاردنر اين نوع هوش را با هوش هيجاني گلمن برابر دانسته است. او معتقد است مشاغل متناسب با افراد داراي هوش بين فردي بالا شامل مديريت و كارشناسي فروش، سياستمداري، مديريت، معلمي، تدريس، مشاوره و مددكاري اجتماعي است.

6. هوش درون فردي

اين حوزه مربوط به ظرفيت هاي درون بيني و خود بازتاب است و اشاره به درك عميق از خود دارد. توجه به اينكه نقاط قوت يا ضعف شخص چيست، چه چيزي فرد را منحصر به فرد مي كند يا توانايي پيش بيني واكنش ها يا احساسات خود را تا چه حدي دارد. افرادي كه از هوش موسيقايي بالايي برخوردارند، در تفكر در الگوها، ريتم ها و اصوات تبحر دارند. آن ها از موسيقي بسيار استقبال مي كنند و اغلب در تركيب و اجراي موسيقي مهارت دارند. مشاغل مناسب اين دسته نوازندگي اهنگسازي معلم موسيقي و رانندگي مي باشد. هوش معنوي يا وجودي نيز تبيين كننده حساسيت و توانايي براي مقابله با سوالات عميق در مورد ماهيت وجود انسان است. از جمله پرداختن به سوالاتي از قبيل معناي زندگي چيست؟ چرا مي ميريم ؟ چگونه به اينجا رسيديم؟

9. تست هوش گاردنر | هوش طبيعت گرا

هوش طبيعت گرايي جديدترين مورد اضافه شده در نظريه گاردنر است و با مقاومت بيشتري نسبت به هفت هوش اصلي وي روبرو شده است. به گفته گاردنر، افرادي كه داراي اين نوع هوش هستند، با طبيعت سازگارترند و اغلب علاقه مند به پرورش، كاوش در محيط و يادگيري ساير گونه ها هستند. گفته مي شود كه اين افراد حتي نسبت به تغييرات ظريف محيط خود بسيار آگاه مي باشند.

به عنوان مثال مي توان به طبقه بندي اشكال طبيعي مانند گونه هاي جانوري و گياهي و انواع صخره ها و كوه ها اشاره كرد. اين توانايي به وضوح در گذشته تكاملي ما به عنوان شكارچي، جمع آورنده و كشاورز داراي ارزش بود. همچنان در نقش هايي مانند گياه شناس يا سرآشپز نقش اصلي را ايفا مي كند.


نگاهي بر اشكال چندگانه هوش

گرچه در نظريه گاردنر تمايز بين هوش با جزئيات زيادي بيان شده است اما خود او با ايده برچسب زدن به دانش آموزان با يك هوش خاص مخالف است. گاردنر معتقد است كه نظريه ي وي بايد به دانش آموزان توانمندي و تنوع درانتخاب بدهد نه اينكه آن ها را به يك روش يادگيري خاص محدود كند.


تأثيرهوش گاردنر درسيستم آموزشي فعلي

گاردنر در تئوري هوش هاي چندگانه ي خود اظهار داشت كه سيستم آموزشي ما به شدت به حالت هاي زباني تقاطع و ارزيابي و تا حدودي كمتر به حالت هاي كميت منطقي نيز تعصب دارد. كار وي به شكل آموزش تعليم و تربيت و تأثيرگذاري بر سياست ها و قوانين مربوطه در سراسر جهان ادامه يافته است. با اشاره خاص به چگونگي ارزيابي معلمان از پيشرفت دانش آموزان براي ايجاد موثرترين روش هاي تدريس براي هر يادگيرنده، توانسته اثر نظريه خود را به نحو موفقيت آميزي به جا بگذارد.

به طور مثال تحقيقات گاردنر در زمينه يادگيري و گسترش هوش جنبشي بدني منجربه استفاده از فعاليت هايي شده كه نياز به حركت و تحرك جسمي دارند. دانش آموزان سطح بالايي از هوش بدني را گزارش مي دهند تا با يادگيري از طريق حركت در محيط كلاس از آموزش بهره مند شوند. براي اطلاع از مشاوره تحصيلي كليك كنيد.

چشم اندازبلندمدت اثرگذاري نظريه تست گاردنر بر سيستم آموزشي

امروزه 9 هوش متفاوت وجود دارد و احتمالاً ديگران ممكن است در نهايت اين ليست را گسترش دهند. تئوري هوش چندگانه گاردنر مي تواند براي تدوين برنامه درسي، دستورالعمل برنامه ريزي، انتخاب فعاليت هاي دوره و استراتژي هاي ارزيابي مربوطه استفاده شود. گاردنر خاطر نشان كرده كه همه افراد داراي نقاط قوت و ضعف در هوش هاي مختلف هستند. به همين دليل مربيان بايد با توجه به موضوع و كلاس فردي دانشجويان تصميم بگيرند كه چگونه بهترين مطالب دوره را ارائه دهند. در واقع دستورالعمل هاي طراحي شده براي كمك به دانش آموزان در يادگيري مطالب به روش هاي مختلف مي تواند اعتماد به نفس آن ها را در ايجاد توانايي هايي كه در آن ها قوي نيستند تحريك كند.

تست هوش گاردنر | تاثيرات نظريه گاردنر بر شيوه تدريس مربيان

معلمان مي دانند كه بعضي اوقات تسلط شان بر يك موضوع علمي ناچيز است. هنگامي كه دانش آموزي از آن ها مي خواهد دانش خود را به طريقي ديگر منتقل كنند، به نحوي در تله خواسته ي دانش آموز گير مي افتند و پاسخ مناسبي ندارند. بنابراين انتقال اطلاعات به روش هاي مختلف و متناسب با هوش دانشجو يا دانش آموز، نه تنها به دانشجويان و دانش آموزان در يادگيري مطالب كمك مي كند، بلكه امكان بالا بردن سطح تسلط مربيان در مطالب اموزشي را هم افزايش داده و تقويت مي كند. براي اطلاع از روش هاي صحيح درس خواندن كليك كنيد.

پيشنهاد گاردنر براي غني تر كردن سطح آموزش

گاردنر پيشنهاد مي كند كه مربيان هنگام طراحي دستورالعمل نبايد از يك نظريه خاص آموزشي از پيش تعيين شده پيروي كنند. بلكه در عوض از اهداف و ارزش هاي متنوع و متناسب با نيازهاي آموزشي، موضوعي و يادگيري دانش آموزان بايد استفاده كنند. پرداختن به هوش هاي متعدد مي تواند به مدرسان كمك كند تا دستورالعمل ها و روش هاي ارزيابي خود را چند برابر كنند و يادگيري دانش آموزان را غني تر سازند. از طرفي طرح گاردنر اين است كه صرف نظر از اينكه مربيان در چه موضوعي تدريس مي كنند، بايد مطالب يادگيري را به روش هاي مختلف ارائه دهند.

پيشنهاد براي مربيان

با توجه به شكل و شيوه اجراي تست هوش گاردنر و نظريه ي طرح شده، گاردنر پيشنهاد مي دهد هر آنچه كه عميقاً با آن آشنايي داريد را مي توانيد به چندين روش متفاوت توصيف و انتقال دهيد. يكي از نكاتي كه گاردنر به مربيان ارائه مي دهد اين است كه تدريس خود را متنوع تر كنند. به عبارت ديگر آموزش به روش هاي مختلف براي كمك به دانش آموزان براي يادگيري، انتقال درست معناي مطلب براي درك بهتر و نشان دادن درك درست خود از موضوع. براي اطلاع از موفقيت تحصيلي كليك كنيد.


تست هوش گاردنر | سخن پاياني

در پايان بايد گفت كه يادگيري دانش آموزان هنگامي افزايش مي يابد كه آموزش شامل طيف وسيعي از روش ها، فعاليت ها و ارزيابي هاي معني دار و مناسب باشد. هوش هاي چندگانه سبك هاي يادگيري نيستند. در حالي كه نظريه گاردنر با سبك هاي يادگيري عجين شده است، خود گاردنر يكي بودن آن ها را انكار مي كند. مشكلي كه گاردنر با ايده سبك هاي يادگيري بيان كرده اين است كه اين مفهوم به درستي تعريف نشده و شواهد قانع كننده اي وجود ندارد كه نشان دهد تجزيه و تحليل سبك يادگيري نتايج موثرتري ايجاد مي كند.

هوش اغلب با عملكرد در يك امتحان يا نمرات در مدرسه تعريف مي شود اما در حقيقت فراتر از اين حد است. اگرچه داشتن دانش و مهارت هاي مفيد به هوش فرد كمك مي كند اما نظريه هوش هاي متعدد هوارد گاردنر نشان مي دهد كه هوشمند بودن در رياضيات و انگليسي يا يادگيري زبان دوم بستگي به چيزهاي ديگري نيز بستگي دارد. براي كسب اطلاع بيش تر از سبك يادگيري خود و پيشرفت در زندگي مي توانيد از متخصصان حامي كمك بگيريد. براي كسب اطلاع بيش تر از مشاوره تلفني حامي هنر زندگي كليك كنيد.

منبع: تست هوش گاردنر

براي دريافت مشاوره در زمينه تست هوش گاردنر مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

امتیاز:
بازدید:
برچسب: تست هوش گاردنر،
موضوع:
[ ۳ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۶:۰۲:۲۹ ] [ هنر زندگي ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : 5
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر