مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي
هنر زندگي اولين سامانه مشاوره روانشناسي تخصصي كشور با مجرب ترين مشاوران روانشناسي پاسخگوي سوالات و مشكلات شما در زمينه هاي مشاوره خانواده ، ازدواج ، طلاق ، تربيت كودك ، جوانان ، مهارت هاي ارتباطي ، ترك اعتياد ، مشاوره روانشناسي ، روان درماني و ... مي باشد. به اميد زندگي شاد و سالم براي يكايك مردم ايران...

رابطه عاطفي

امروزه در فرهنگ هاي مختلف وجود روابط عاطفي و عاشقانه قبل ازدواج به امري متداول تبديل شدi و كمتر دختر يا پسري را مي توان مشاهده كرد كه در دوران زندگي خود مخصوصا از دوران بلوغ كه غرايز جنسي نيز پا به عرصه مي گذارند، رابطه عاطفي و عاشقانه با جنس مخالف را تجربه نكرده باشد. از نظر روانشناسي در بسياري از اين روابط عاشقانه و عاطفي تنها ترشح هورمون هاي جنسي و بر هم خوردن تعادل هورموني بدن كه در دوران بلوغ اتفاق مي افتد، باعث ايجاد احساس عشق در افراد مي شود. در فرهنگ‌هاي مختلف با توجه به سطح دانايي افراد آن جامعه نسبت به اين رفتار كه جزئي از رفتار طبيعي در انسان‌ها در نظر گرفته مي‌شود، با آن موافق بوده و يا اينكه مخالفتي نسبت به آن شكل نمي‌گيرد.

اما در فرهنگ‌هاي سنتي همچون ايران، وجود اين روابط با مخالفت‌هاي شديد از طرف خانواده ها همراه است و به همين دليل وجود اين روابط بين دختران و پسران در فرهنگ‌هاي سنتي به نحوي پنهاني انجام مي گيرد. در اين نوع روابط عاطفي، افراد با يكديگر از احساساتشان نسبت به همديگر صحبت مي كنند و براي اثبات دوست داشتن‌شان به همديگر فعاليت هايي را انجام مي دهند. اين روابط مي تواند به نحوي كمك كننده باشد زيرا در بسياري از موارد ختم به ازدواج مي شوند و يك زندگي مشترك با شناخت را براي افراد به وجود مي‌آورند و از طرفي اگر ختم به ازدواج نشوند، يك تجربه بسيار خوب براي هر دو طرف خواهد شد.

وجود رابطه جنسي در روابط عاطفي

رابطه جنسي مي تواند يكي از اركان روابط عاطفي در فرهنگ هاي غربي باشد و فرهنگ هاي غربي اين نكته را پذيرفته باشند كه رابطه جنسي يك اصل در روابط عاطفي محسوب مي شود و با آن مخالفتي نداشته باشند. اما در ساير فرهنگ ها اين نگرش كه در روابط عاطفي از روابط جنسي بهره گرفته شود، يك نگرش كاملا غلط بوده و حتي از نظر روانشناسي هم مي تواند معايبي را همراه داشته باشد.

وجود رابطه جنسي قبل از ازدواج براي هر دو جنس يك اتفاق منحصر به فرد خواهد بود زيرا از لحاظ غريزي و بيولوژيكي مي‌توان اين نكته را در نظر گرفت كه هر دو جنس به وجود رابطه جنسي نياز دارند. رابطه جنسي مي تواند موجب نزديكي دو فرد به همديگر شود و رابطه عاطفي افراد را به مرحله بالاتري منتقل كند و يك تمايل براي برقراري روابط جنسي ديگر در افراد به وجود آورد.

رابطه جنسي در دوران دوستي براي افرادي اهميت دارد كه خواستار ازدواج با يكديگر هستند و بروز رابطه جنسي قبل از ازدواج به زندگي مشترك آينده افراد آسيبي وارد نمي كند. اما بايد اين نكته را دانست كه انجام رابطه جنسي قبل از ازدواج مي تواند موجب سردي افراد از همديگر شود و از آن جايي كه ما در فرهنگي سنتي زندگي مي كنيم، بايد توجه كنيد كه انجام رابطه جنسي مي تواند براي هر دو جنس معايب و حتي انگيزه ازدواج از هر دو جنس را كاهش دهد. رابطه جنسي مي تواند در روابط عاطفي تاثير گذار باشد و اين تاثير مي تواند خود را هم به صورت مثبت و هم به صورت منفي در روابط عاطفي افراد نشان دهد. براي اطلاع بيش تر از رابطه جنسي كليك كنيد.

علل اشتياق به رابطه جنسي در دوستي

افرادي كه وارد رابطه عاطفي با يكديگر مي شوند عمدتا اشتياق خاصي به بر قراري رابطه جنسي با يكديگر خواهند داشت و اين نكته مي تواند يكي از دلايل واضح در اين امر باشد كه بروز و ترشح هورمون هاي جنسي و حس غريزي و نيازمندي انسان ها براي برقراري رابطه جنسي مي تواند بسيار حائز اهميت باشد و وجود رابطه جنسي در روابط عاطفي را تسهيل كند. برهي از دلايل اشتياق به رابطه در دوران دوستي عبارتند از:

1. متعهد كردن طرف مقابل به رابطه

اين موضوع بيشتر توسط دختران به وجود مي آيد كه براي متعهد كردن دوست پسرشان به رابطه عاطفي و ايجاد انگيزه براي ازدواج دست به انجام رابطه جنسي با او مي زنند. به نحوي كه وانمود كنند او ديگر نمي تواند راهي جز ازدواج با دختر را در پيش گيرد. از طرفي همين امر مي تواند از طرف پسران اتفاق بيفتد به گونه اي كه پسران با انجام رابطه جنسي با دوست دخترشان او را موظف مي كنند كه بخواهد ازدواج كند و به رابطه عاطفي قدري جدي تر نگاه كند و خواستار ازدواج با شريك جنسي خود باشد.

از همين رو يكي از دلايل بسيار آشكار براي متعهد كردن طرف مقابل كه در هر دو جنس انجام مي‌گيرد، برقراري رابطه جنسي است. مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه اگر فردي رابطه عاطفي برايش جدي نباشد حتي با برقراري رابطه جنسي نمي تواند اين احساس تعهد و ازدواج را براي خود زنده كند و از همين رو اين اتفاق به هيچ عنوان توصيه نمي شود. براي اطلاع از ترس از تعهد در رابطه كليك كنيد.

2. گرايش به رابطه ي جنسي

همان طور كه در بالا هم گفته شد در بسياري از روابط عاطفي هر دو جنس كشش جنسي را در خود دارند و به نحوي خواستار اين موضوع هستند كه حتي براي يك بار هم كه شده بتوانند با شريك عاطفي خود به بر قراري رابطه جنسي بپردازند و همين امر مي تواند موجب ايجاد رابطه جنسي در بين افراد شود. از نظر طبيعي و با توجه به سطح ترشح هورمون هاي بدن، افراد به دو دسته گرم مزاج و سرد مزاج تقسيم مي شوند. افرادي كه سرد مزاج هستند حتي بعد از ازدواج هم گرايش چنداني به برقراري رابطه جنسي با شريك عاطفي و جنسي خود در زندگي مشترك ندارند و از همين رو اين افراد در روابط عاطفي گرايش زيادي به انجام رابطه جنسي نخواهند داشت.

از طرفي افرادي كه معروف به گرم مزاجي هستند در بسياري از مواقع در شكل گيري روابط عاطفي شان، خواستار رابطه جنسي با شريك عاطفي خود هستند. اين افراد براي بر قراري رابطه ي جنسي حتي اگر خواستار ازدواج نباشند، مقابله نمي كنند و از همين رو افراد را در برقراري روابط جنسي با خود ترغيب مي كنند. بايد اين نكته را دانست كه نياز به برقراري رابطه جنسي يك نياز طبيعي محسوب مي شود و در بروز اين رفتار نبايد از هر دو جنس خرده گرفته شود اما بايد با توجه به راهكار هاي خويشتن داري لااقل تا قبل از زماني كه اين رابطه برايشان جدي نشده است از انجام رابطه جنسي با همديگر امتناع كنند.

3. عادت به انجام رابطه جنسي

گاهي در بين افراد در روابط عاطفي براي يك بار اتفاق مي‌افتد كه به آميزش جنسي با يكديگر مي‌پردازند و اين امر مي‌تواند بعد از همان يك بار به عادت تبديل شود و هر دو جنس خواستار رابطه عاطفي در مقياس‌هاي بالا تر با يكديگر باشند. اين عمل مي تواند منجر به عادت شود و افراد بخواهند با يكديگر در زمان هاي بيشتر رابطه جنسي بر قرار كنند. بايد اين نكته را در نظر گرفت كه در بسياري از مواقع اين رفتار تبديل به اعتيادي رواني و جنسي براي افراد مي شود و ديگر نمي توانند خود را در بروز اين رفتار به سطح تقابل و به مقابله با آن بپردازند. از همين رو بايد دانست كه افراد اگر بتوانند با يكديگر رابطه عاطفي را مرز بندي كنند، مي توانند از ايجاد رابطه جنسي جلوگيري كرده و مشكلات رابطه جنسي قبل از ازدواج را با خود حمل نكنند.

معايب رابطه جنسي در دوران دوستي

ما با نگاه قضاوت گونه به اين امر نگاه نمي كنيم و صرفا براي آگاهي افراد از ايجاد رابطه جنسي قبل از ازدواج و با هدف اين موضوع كه رابطه جنسي مي تواند مزايا و معايبي همراه داشته باشد، از همين رو انجام رابطه جنسي مي تواند قبل از ازدواج امري نا پسند در جامعه ما تلقي شود و به افرادي كه قبل از ازدواج رابطه جنسي را تجربه مي كنند نگاه سوئي ايجاد شود. از جمله معايب رابطه جنسي در دوران دوستي مي توان به اين موارد اشاره كرد:

1. رابطه جنسي در دوران دوستي | بارداري ناخواسته

بايد اين نكته را در نظر گرفت كه در هنگام رابطه جنسي در روابط عاطفي و قبل از ازدواج از آن جايي كه هر دو فرد تجربه اي در اين خصوص نداشته اند، مي تواند در وهله اول باعث پاره شدن پرده واژن شود كه در اين صورت مي تواند راه عبور اسپرم ها به سمت رحم را هموار كنند و از همين رو رابطه جنسي باعث ايجاد بار داري ناخواسته در افراد شود. بارداري ناخواسته مي تواند از اين نظر مورد توجه قرار گيرد كه در فرهنگ هاي سنتي همانند فرهنگ ايران، فرزند به وجود آمده از اين رابطه از مشروعيت برخوردار نخواهد بود و از نظر حقوقي، حقوق قابل توجهي به اين فرزند تعلق نمي گيرد. از همين رو بارداري ناخواسته مي تواند مخصوصا براي دختران بسيار تاثيرگذار و آسيب زا باشد. براي اطلاع از بارداري ناخواسته كليك كنيد.

2. سرد شدن هر دو فرد براي ازدواج

يكي ديگر از معايب اين موضوع ايجاد ذهنيت تكراري شدن رابطه جنسي و تكراري شدن افراد براي همديگر خواهد بود كه در اين صورت هر دو فرد براي ازدواج با يكديگر تمايل قابل توجهي نشان نمي دهند. براي پسران ايجاد رابطه جنسي موجب مي شود براي ازدواج رغبت قابل توجهي از خود نشان ندهند و رابطه جنسي را جزئي از مراحل دوستي شان تلقي كنند. برخلاف دختران كه تصور مي كنند در هنگام رابطه جنسي همه ي زندگي خود را در اختيار دوست پسرشان گذاشته اند و براي ابراز و اثبات عشقشان به يكديگر از خود گذشتگي كرده اند.

پسران اينطور به اين موضوع نگاه نمي كنند و از همين رو مي توان مشاهده كرد كه پسران نسبت به دختران بعد از رابطه جنسي نسبت به ازدواج سردتر مي شوند و تصور مي كنند كه رابطه جنسي يك امر عادي در دوستي بين افراد به شمار مي‌رود. از همين رو توصيه مي شود دختران از انجام رابطه جنسي قبل از ازدواج پرهيز كنند چرا كه با اين كار روند سرد شدن پسران نسبت به خود را تسريع مي كنند كه اين امر موجب مي شود افراد در زندگي شخصي خود به يك خلا عاطفي برسند يا به گونه اي پوچي در احساسات و روابط احساسي خود را تجربه كنند. براي اطلاع در زمينه از دست دادن عشق كليك كنيد.

3. رابطه جنسي در دوران دوستي | احتمال ابتلا به بيماري هاي مقاربتي

رابطه جنسي در دوران دوستي مي تواند احتمال ابتلا به بيماري هاي مقاربتي را افزايش دهد چرا كه در اين زمان هنوز شناخت صحيحي از افراد براي يكديگر به وجود نيامده و از همين رو افرادي كه به بيماري هاي جنسي مبتلا هستند، چيزي از بيماري خود بروز نمي دهند و همين امر موجب مي شود كه افراد بدون دانستن نكاتي در مورد بيماري هاي جنسي همديگر، به آميزش جنسي با يكديگر بپردازند كه موجب انتقال اين بيماري هاي مقاربتي براي افراد مي شود.

از همين رو تفاوت اين موضوع با برقراري رابطه جنسي بعد از ازدواج در اين است كه براي اين منظور در پس از ازدواج، افراد همديگر را از مشكلات و بيماري هاي مقاربتي و جنسي خود باخبر مي كنند و به شناخت از مشكلات جنسي خود مي پردازند. بايد به اين نكته اشاره كرد كه وجود رابطه جنسي قبل از ازدواج به دلايلي كه در بالا اشاره شد، مي تواند به افزايش احتمال ابتلاي افراد به بيماري هاي مقاربتي منجر شود. براي اطلاع بيش تر از بيماري هاي مقاربتي كليك كنيد.

موكول كردن رابطه جنسي بعد از ازدواج

اگر دو فرد بتوانند در دوران دوستي از برقراري رابطه جنسي با يكديگر امتناع كنند و به گونه اي خويشتن داري خود را نشان دهند و بتوانند به همديگر احترام بگذارند، مي توان به اين نكته اشاره كرد كه در صورت بروز چنين اقداماتي افراد به بلوغ فكري و بلوغ جنسي با يكريگر مي رسند و مي توان اين نكته را در نظر گرفت كه در برقراري رابطه جنسي و آميزش جنسي بعد از ازدواج مي توانند تمايل بيشتري داشته باشند و باعث شود دلبستگي بيشتر در بين افراد به وجود آيد.

اين عمل مي تواند نويد دهنده اين موضوع باشد كه كيفيت زندگي مشترك در سطح مطلوب تري باشد و شايد بتوان گفت وجود رابطه جنسي در دوران بعد از ازدواج و نه در دوران دوستي در بروز رفتار هاي عاشقانه و به نزديكي زوجين به همديگر كمك كند. افرادي كه بخواهند در دوستي دست به عمل رابطه جنسي با معشوقه خود بزنند، سردي رابطه مي تواند افزايش يابد، دلبستگي مي تواند كمتر شود و از آن مهم تر ارزش و احترام در بين افراد ازبين رود.

در برخي پسران ديده شده كه بعد از رابطه جنسي با دوست دخترانشان، به آن ها برچسب هايي زده و اين نكته را مي گويند كه براي ازدواج به دنبال فردي پاك دامن مي گردند. از همين رو دختران بايد اين نكته را بدانند و براي رابطه جنسي با دوست پسرشان مقاومت نشان دهند تا بتوانند ارزش وجودي خود را در نگاه آن پسر حفظ كنند.

رابطه جنسي در دوران دوستي | سخن آخر

گاهي در دوران دوستي پيش مي آيد كه افراد بخواهند با يكديگر به تعامل جنسي بپردازند. از همين رو براي مقابله با چنين رفتار ناپخته اي از طرف هر دو طرف، اين افراد نياز دارند به مشاوران و روانشناسان مراجعه كنند و از آنان راهكار هايي را براي مقابله با تمايلشان به رابطه جنسي با يكديگر دريافت كنند. متخصصان و روانشناسان حامي هنر زندگي در خدمت شما هستند تا در اين زمينه ياري تان كنند. براي كسب اطلاعات بيش تر در زمينه مشاوره تلفني كليك كنيد.

منبع: رابطه جنسي در دوران دوستي

براي دريافت مشاوره در زمينه رابطه جنسي در دوران دوستي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

امتیاز:
بازدید:
[ ۱۳ تير ۱۴۰۰ ] [ ۰۸:۴۴:۰۷ ] [ هنر زندگي ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : 2
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر