مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي
هنر زندگي اولين سامانه مشاوره روانشناسي تخصصي كشور با مجرب ترين مشاوران روانشناسي پاسخگوي سوالات و مشكلات شما در زمينه هاي مشاوره خانواده ، ازدواج ، طلاق ، تربيت كودك ، جوانان ، مهارت هاي ارتباطي ، ترك اعتياد ، مشاوره روانشناسي ، روان درماني و ... مي باشد. به اميد زندگي شاد و سالم براي يكايك مردم ايران...

انواع مشاوره

مشاوره حرفه اي مي تواند به صورت زير باشد:

1. مشاوره فردي كه متداول ترين نوع مشاوره است. روي رشد و سلامت رواني فرد تمركز دارد.

2. مشاوره زوجين يا مشاوره ازدواج كه زوج درماني هم ناميده مي شود و روي كمك به زوجين در غلبه بر تعارضات و تلاش براي برقراري رابطه قوي تر تمركز دارد.

3. مشاوره خانواده شامل پويايي هاي مختلف خانوادگي و چگونگي تأثير آن ها بر ساختار خانواده است.

4. در نهايت مشاوره گروهي كه استفاده از تعامل گروهي براي تسهيل رشد تك تك افراد در گروه با تمركز برحل مشكلات آن ها مي باشد.

مراحل مشاوره فردي | تاريخچه روان درماني فردي

اصطلاح روان درماني از واژه هاي يوناني روح و شفا گرفته شده است. يونانيان باستان شايد اولين كساني بوده اند كه به مسائل بهداشت روان به عنوان شرايط جسمي و روحي نگاه مي كرده اند. در آن زمان برخي از فرهنگ هاي ديگر مشكلات روحي را به عنوان مساله اي كه در نتيجه ي تسخير اهريمنان رخ داده درك و تفسير مي كردند.

مشاوره فردي چيست؟

مشاوره فردي يك فرصت شخصي براي دريافت حمايت و تجربه ي رشد در دوره هاي چالش برانگيز زندگي است. مشاوره ي فردي مي تواند به شما كمك كند تا با بسياري از موضوعات شخصي زندگي مانند خشم، افسردگي، اضطراب، سو مصرف مواد، ازدواج و چالش هاي درون روابط، مشكلات والدين، ​​مشكلات مدرسه، تغييرات شغلي و غيره روبرو شويد. براي كسب اطلاعات بيش تر در زمينه افسردگي كليك كنيد.


فرايند مشاوره فردي

مشاوره فردي كه گاهي اوقات روان درماني نيز ناميده مي شود، فرايندي است كه از طريق آن مراجعين در يك محيط امن، دلسوز و محرمانه با يك پزشك يا مشاور كلينيك بهداشت روان آموزش مي بينند. مشاوره فردي كمكي است كه با توجه به نگراني هاي حال حاضر يا مرتبط با آينده انجام مي شود. مشاوره فردي ممكن است شامل مشاوره و برنامه ريزي شغلي، مديريت غم و اندوه بعد از مرگ عزيزان و يا مقابله با مشكلات كار در شغل، قبل از ايجاد آسيب هاي جدي باشد. با اتحاد بين درمانگر و مراجع، رابطه يا پيوندي ايجاد مي شود كه اعتماد و رشد شخصي را امكان پذير مي كند.

مراحل مشاوره فردي

روند ارزيابي مراجع و مشاوره فردي شامل 5 مولفه زير مي باشد كه در ادامه به بررسي آن ها مي پردازيم:

1. مراحل مشاوره فردي | افشاي اوليه

روند باز كردن مساله و شروع آشنايي شايد يكي از مهم ترين بخش هاي تعامل با مراجع باشد. اين مهارت حرفه اي درمانگر است كه مراجع خود را به درستي بشناسند و ميزان درك او از مشكلاتش را بفهمد و خود را به مراجع معرفي كند. در اين مرحله تمركز اصلي ايجاد رابطه است. وقتي مي گوييم ايجاد رابطه منظورمان ايجاد رابطه ي درماني با مراجع است كه بر اساس اعتماد، احترام و مراقبت باشد. وقتي رابطه خوبي بين درمانگر و مراجع برقرار باشد، احتمال بهره وري بيشتري در جلسات وجود خواهد داشت. در اين‌ مرحله تمام‌ نكات مرتبط با يك رابطه سالم درماني از جمله همدلي، اصالت، توجه مثبت بدون قيد و شرط و غيره را مد نظر قرار مي دهد. براي كسب اطلاع بيش تر در زمينه مهارت همدلي كليك كنيد.

2. كشف مشكل مراجع در لايه هاي عميق تر

در اين مرحله نوبت به بررسي گذشته مراجع مي رسد و درمانگر نگراني هاي فعلي اش را ارزيابي مي كند. درمانگر به كمك مراجع اهداف درمان را تعيين مي كنند و انتظارات را مشخص مي كنند. ارزيابي مسئله به شكل عميق تري انجام مي شود. يكي از مهم ترين دلايلي كه مراجع براي گفتگو به يك مشاور مراجعه مي كند، كمك گرفتن براي حل مشكلات يا نگراني هايي است كه زندگي روزمره آن ها را مختل مي كند و يا باعث درد بزرگي در آن ها مي شود.

مشاور بايد بتواند ابزاري موثر براي كمك به آن ها براي حركت به سمت تغيير باشد. درمانگر براي جمع آوري اطلاعات و نتيجه گيري درباره نگراني هاي مراجع بر روند درمان متمركز مي شود. اين مرحله نبايد مانند بازجويي از مراجع باشد، بلكه بايد احساس كند كسي مايل است بداند كه او كيست و چه چيزهايي نحوه تفكر، احساس و نگراني آن ها را شكل داده است.

3. تعهد به عمل يا هدف گذاري

تمركز مراجع صرفا بر روي مشكل خواهد بود اما مشاور بايد روي مشكل، مراجع، روند مشاوره و هدف كلي متمركز شود. اين شيوه به اهداف درماني پيش رو كمك مي كند تا در هر جلسه جهت گيري شود. در تعيين هدف، مراجع با كمك مشاور روش هاي خاصي براي حركت به سمت تغيير و بهترين اقدام براي كمك به تحقق آن را مشخص مي كند. اين مرحله شناخت بيشتر درباره مراجع و دليل اصلي مراجعه وي به مشاوره است. تلاش براي درك واقعي افكار و احساسات مراجع در رابطه با مشكل فوري او ضروري است.

اهداف واضح مي توانند به انگيزه مراجع براي برداشتن گام هاي لازم در دستيابي به آن اهداف كمك كنند. به آن ها كمك مي كند زندگي خود را به گونه اي تنظيم كنند كه رسيدن به آن اهداف را عملي تر كند. تعيين اهداف به جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي كمك مي كند. همانطور كه مراجع و مشاور در همان جلسه توضيح مي دهند كه هدف درماني چه خواهد بود. اين گزينه در ايجاد يك رابطه قوي با مراجع سهم بسزايي دارد. درمانگر مي تواند با استفاده از نشانه هاي كلامي و غيركلامي و همچنين بازخورد و تعريف عبارت ها، تفاهم و درك خود را نشان دهد.

4. مراحل مشاوره فردي | مداخلات مشاوره اي

در مرحله مداخله مشاوره 3 مرحله وجود دارد:

بيان خلاصه ي مساله
با استفاده از تجزيه و تحليل چهار بعدي كه شامل چهار مولفه ي مختلف است: عاطفي ، رفتاري ، شناختي و بين فردي و سيستمي

مشخص كردن يك استراتژي
مشاور بايد براي انجام استراتژي انتخاب شده مهارت داشته باشد. اين استراتژي بايد كليت و ساختار مشكل مراجع را شبيه سازي كند. به عنوان مثال اگر مراجع مشكل را بيشتر از لحاظ عاطفي يا احساسي تجربه مي كند، استراتژي بايد آنها را به همان روش درگير كند و به آنها مرتبط باشد. در مورد استراتژي ها بايد با اهداف قبلي بيان شده تصميم گيري شود. همه چيز بايد به سمت هدف هدايت شود. هنگام انتخاب استراتژي مداخله، بايد سطح عملكرد مراجع در نظر گرفته شود. قبل از اجراي استراتژي مداخله مشاور بايد آن را با مراجع بررسي كند.

مراحل مشاوره فردي | اجراي استراتژي
مداخله ما در مورد انتخاب يك استراتژي صحبت كرديم كه مربوط به چگونگي تجربه مراجع از مشكل است. آنها ممكن است از نظر شناختي يا عاطفي مساله را به شكلي موثرتري تجربه كنند. اهداف استراتژي هاي مداخله عاطفي، منجر به كمك به مراجع در بيان احساسات، مديريت آنها، شناسايي يا تشخيص درست احساسات مي شود. برخي حالات احساسي ممكن است براي بيمار آنقدر طاقت فرسا باشد كه نياز به مديريت عملكرد در مورد آنها داشته باشد. مراجع بايد حالت احساس را بيان و تشخيص دهد.

اهداف مداخله شناختي كاهش پريشاني عاطفي و رفتارهاي متناظر با اصلاح اشتباهات درانديشه، ادراك و باورهاست. منظور از مداخلات شناختي، تغيير روش تفكر بيمار درباره يك رويداد خاص، اشخاص، خود يا زندگي است. مداخلات شناختي بر اين فرض استوار است كه مراجعين در نهايت مسئوليت نحوه تفكر در مورد مسائل را تماما بر عهده دارند. فرآيند مداخله در مورد انتخاب روش هاي مناسب مشاوره است كه انگيزه رشد را در مراجع بالاتر مي برد و او را تشويق به همراهي مي كند.

5. ارزيابي مهارت هاي مراجع (خاتمه يا ارجاع)

ممكن است عجيب به نظر برسد كسي كه در حال شروع مشاوره است، فكر خود را در مورد خاتمه دادن به پايان يك دوره درمان مشغول نگه دارد. اما خاتمه درمان، كاري است كه درمانگر و مراجع، به سمت آن حركت مي كنند. در حالت ايده آل خاتمه زماني اتفاق مي افتد كه اهداف اوليه تعيين شده و مورد توافق طرفين حاصل شده باشد؛ يا دست كم مشكل قابل كنترل يا حل شده باشد.

محققان دانشگاه سيراكيوز مي گويند: “خاتمه دادن بايد يكي از اولين مباحثي باشد كه مشاور و مراجع در مورد آن بحث مي كنند. مشاور از نظر اخلاقي موظف است در مورد اينكه چه مدت قرار است به ملاقات با مراجع ادامه بدهند و چه زماني روز پايان اين ملاقات ها خواهد بود صحبت كنند. همچنين بايد در مورد جدول زماني ارتباط آنها، ارجاع يا توصيه هاي مفيد در پايان رابطه مشاور و بيمار صحبت كند. ”


چه نتايجي از درمان فردي انتظار مي رود؟

توانمند سازي مراجع به اين معنا نيست كه درمانگر لزوما تمام پاسخ ها را به او بدهد. بلكه بيشتر در مورد توانمند سازي خود مراجع براي يافتن راه حل هاي بهينه و متناسب با شرايط منحصر به فرد خودش مي باشد. يعني كمك به مراجع براي پيدا كردن بهترين پاسخ ها براي پرسش هاي موجود. اولين جلسه درمان اغلب بر روي جمع آوري اطلاعات متمركز است. يك درمانگر با فرد تحت معالجه در مورد سلامت جسمي، روحي و عاطفي و گذشته وي صحبت مي كند. آن ها همچنين در مورد نگراني هاي آمدن فرد به فرايند درمان بحث مي كنند. ممكن است چند جلسه طول بكشد تا يك درمانگر بتواند درك خوبي از شرايط داشته باشد. فقط در اين صورت است كه آن ها مي توانند نگراني ها را برطرف كرده و بهترين اقدامات را تعيين كنند.

اهداف يك مشاوره فردي

مشاوره به افراد اين امكان را مي دهد تا احساسات، باورها و رفتارهاي خود را كشف كنند، از طريق خاطرات چالش برانگيز يا تأثيرگذار جنبه هايي از زندگي خود را كه دوست دارند تغيير دهند شناسايي كنند. درك بهتري از خود و ديگران داشته باشند. اهداف شخصي خود را تعيين كنند و براي تغيير مطلوب تلاش كنند. مشاوره فردي با توجه به نگراني هاي حال حاضر يا نگراني هاي معطوف به آينده انجام مي شود. مشاوره فردي ممكن است شامل مشاوره و برنامه ريزي شغلي، غم و اندوه بعد از مرگ عزيزان و يا مقابله با مشكلات كار در شغل قبل از جدي تر شدن باشد. بين مشاور و مراجع اتحاد، رابطه يا پيوندي ايجاد مي شود كه اعتماد و رشد شخصي را امكان پذير مي كند.

اهداف ، دفعات و مدت زمان درمان چگونه تعيين مي شود؟

به طور كلي هدف از روان درماني گفتگو از طريق نگراني هاي مربوط به بهداشت روان و كمك به مراجعين در بهبود، رشد و حركت به سمت زندگي پربارتر و داراي سلامت روانشناختي بيش تر است.

مراحل مشاوره فردي | آيا درمان امكان پذير است؟

درمان خوب مبتني بر مراجع است و اهداف خاص براي درمان توسط مراجع و درمانگر تعيين مي شود. مدت درمان بستگي دارد به اين كه نيازها، اهداف درماني و پيشرفت شما تا چه حدي باشد. بسياري از نگراني ها با درمان كوتاه مدت به راحتي برطرف مي شوند و ساير نگراني هاي مزمن يا پيچيده تر، قبل از تحقق بهبود به تعهد طولاني مدت احتياج دارند.

اثربخشي درمان فردي

حتي اگر تلاش مشاور نتواند يك بيماري را درمان كند، مي تواند به افراد كمك كند مهارت هاي مقابله اي سالم داشته باشند. مصمم بودن براي نقش فعال داشتن در درمان و بهبودي براي دستيابي به اهداف درماني و تقويت رابطه ي درماني مثبت ضروري است. يافتن يك درمانگر مناسب نيز براي روند درمان بسيار مهم است.

بسياري از رويكردهاي درماني نيز مبتني بر شواهد هستند. اين بدان معني است كه آن ها براي بررسي اثربخشي خود تحت مطالعات تحقيقاتي و مشاهدات باليني قرار گرفته اند. تحقيقات نشان داده كه نتايج روان درماني به عودهاي كمتري از شرايط شايع مانند افسردگي و اضطراب متوسط ​​منجر مي شود و تأثيرات مثبت روان درماني در طول زندگي مراجع پايدار است. در حقيقت بسياري از مراجعين مدت ها پس از پايان درمان، شرايط بهبود يافته را گزارش مي دهند.

مراحل مشاوره فردي | روان درماني يا دارو درماني؟

به طور كلي روان درماني اغلب نسبت به داروهاي روانگردان يا درمان هاي پزشكي موثر تر است. در مواقع ضروري است كه در كنار هم استفاده شوند تا به تسريع روند بهبود مراجع كمك كنند. وقتي روش هاي دارويي به طور مداوم به تنهايي مورد استفاده قرار مي گيرند، ممكن است عوارض جانبي داشته باشند. براي كسب اطلاع بيش تر در زمينه روان درماني كليك كنيد.


مشاوره فردي چگونه مي تواند كمك كند؟

درمان مي تواند به حل و فصل مسائل روحي، عاطفي، جسمي و رفتاري كمك كند. نگراني هايي كه ممكن است در جلسه ي درماني مورد بحث قرار گيرد شامل موارد زير است:

_اضطراب (براي كسب اطلاع بيش تر در زمينه اختلالات اضطرابي كليك كنيد.)

_فشارهاي كاري

_مسائل مربوط به غذا و غذا خوردن

_پرخاشگري

_چالش هاي رابطه يا ازدواج

_اعتياد

_مورد سواستفاده واقع شدن

_مسائل خانوادگي

_بيخوابي

_مشكلات مرتبط با مسائل جنسي (براي كسب اطلاع بيش تر در زمينه اختلالات جنسي كليك كنيد.)

روان درماني با چه شيوه اي كار مي كند؟

انواع مختلفي از درمان وجود دارد. بعضي از انواع درمان هنگام رسيدگي به موضوعات مختلف بهتر از ساير موارد است. معمولاً از سوي درمانگران هنگام پرداختن به نيازهاي فرد، ايده هاي مختلفي از رويكردها با هم تركيب مي شوند.

مراحل مشاوره فردي | يافتن يك درمانگر

پيدا كردن مشاوري كه با آن راحت هستيد براي موفقيت درمان حياتي است. صحبت در مورد نوع درماني كه بايد استفاده شود، اهداف درماني، طول جلسه و تعداد جلسات مورد نياز بسيار مهم است. بسياري از درمانگران افراد را در طول معالجه تشويق مي كنند تا بيشتر صحبت كنند. در ابتدا ممكن است صحبت در مورد تجربيات گذشته يا نگراني هاي كنوني دشوار باشد. جلسات ممكن است احساسات شديدي را برانگيزد.

ممكن است ناراحت، عصباني يا غمگين شويد. با اين حال درمانگران مي توانند با پيشرفت جلسات به افراد كمك كنند تا اعتماد به نفس كافي را به دست آورند و راحت تر شوند. درمانگران همچنين مي توانند به شناسايي علل اصلي علائم كمك كرده و راهكارهايي براي تغيير افكار و رفتارهاي ناخواسته ارائه دهند. درمان مي تواند افراد را به مهارت هاي مديريت علائم، كاهش استرس و بهبود كيفيت زندگي مجهز كند. براي كسب اطلاعات بيش تر در زمينه مشاوره كنترل استرس كليك كنيد.

چه زماني بهتر است كه به دنبال درمان باشيد؟

اگر مسئله اي باعث پريشاني يا اختلال در زندگي روزمره شود، مي تواند زمان مراجعه به درمان باشد. پريشاني مي تواند به معناي درهم ريختگي افكار، احساسات، رفتارهاي منفي يا حتي يك احساس بدني نامطلوب مانند درد يا خستگي باشد. مهم است كه قبل از مراجعه به درمان تا شديد شدن علائم صبر نكنيد. اگر اغلب ناراضي هستيد يا در مورد مسائلي در زندگي خود احساس فشار و نااميدي مي كنيد، بهتر است كه به دنبال درمان باشيد. اگر نمي توانيد روي كار يا مدرسه تمركز كنيد، اعتياد را تجربه مي كنيد، احتمال آسيب ديدن يا اسيب زدن به خود يا شخص ديگري را مي دهيد، اين روش درماني نيز مي تواند به شما كمك كند.

دلايل خودداري از مراجعه به مشاور

برخي از افراد ممكن است از درمان خودداري كنند و دلايل زيادي براي اين امر وجود دارد. برخي از اين دلايل عبارتند از:

_احساس شرم هنگام صحبت درباره ي گذشته

_عدم پذيرش اشتباهات و تجربه احساس ناخوشايند ناشي از اگاهي نسبت به ان ها

_ترس از عدم محرمانه ماندن اسرار شخصي

_مسائل مربوط به هزينه هاي مالي

مراحل مشاوره فردي | درمان فردي چه مدت طول مي كشد؟

جلسات درمان انفرادي غالباً از 45 تا 60 دقيقه طول مي كشد. تعداد دفعات جلسات و مدت زمان آن به عوامل زيادي بستگي دارد از جمله:

_وضعيت بهداشت رواني فرد و شدت آن

_مدت زماني كه فرد مشكل داشته است

_مسئله چقدر بر زندگي روزمره تأثير گذاشته است.

_اين مسئله چقدر پريشاني ايجاد كرده

_فرد تحت درمان با چه سرعتي بهبود مي يابد

_محدوديت هاي مالي

برخي نگراني ها را مي توان با درمان كوتاه مدت طي چند هفته برطرف كرد. با اين حال نگراني هاي مزمن يا پيچيده تر مي تواند به درمان طولاني مدت نياز داشته باشد. گاهي اوقات ممكن است بيش از يك سال طول بكشد تا پيشرفت محسوسي حاصل شود. متخصصان حامي مي توانند در اين زمينه شما را ياري كنند. براي كسب اطلاعات بيش تر در زمينه مشاوره تلفني كليك كنيد.

منبع: مراحل مشاوره فردي

براي دريافت مشاوره در زمينه مراحل مشاوره فردي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

امتیاز:
بازدید:
برچسب: مراحل مشاوره فردي،
موضوع:
[ ۱۴ تير ۱۴۰۰ ] [ ۰۴:۴۲:۳۵ ] [ هنر زندگي ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : 9
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر